۱۳۸۷ مهر ۱۹, جمعه

تعریف برخی مفاهیم

Object- Oriented Programming Concepts

شیء چیست؟ یک شیء یک بسته نرم افزاری شامل متغییر ها و متد های مربوط به آنهاست.

پیغام چیست؟ اشیاء نرم افزار با استفاده از پیغام ها با هم ارتباط برقرار می کنند.

کلاس چیست؟ یک کلاس یک نمونه اولیه به رنگ آبی است که متغییر ها و متد های عمومی را در همه اشیاء از یک نوع تعیین می کند.

متد چیست؟ جملات جاوا در متد ها گردآوری می شوند. هر متد باید داخل یک کلاس باشد. هر متد یک نام دارد که با حروف کوچک شروع می شود و معمولآ یک کلمه است و کاری انجام می دهد. همیشه بلافاصله بعد از هر متد یک پرانتز باز می شود و به این طریق شما می توانید یک متد را تشخیص دهید.

توارث چیست؟ یک کلاس حالت و رفتار خودش را از کلاس بالایی به ارث می برد. توارث یک مکانیزم قدرتمند و طبیعی برای سازمان دهی و ساخت وساز برنامه نویسی تدارک می بیند.

متد های دستیابی access method : یک متد دستیابی یک متد عمومی است که برای دستیابی به متغییر های نمونه شیء به کار می رود. چنین متد هایی اغلب setVariable و getVariable نامیده می شوند. کلمه Variable نام متغیری است که باید به آن دست یافت. (از کتاب جاوا جاوا جاوا ،رالف مورلی)
setVariable()
getVariable()

0


هیچ نظری موجود نیست: